Obchodní podmínky

1) Provozovatel internetového obchodu

Ing. Ivo Janík
Pastviny 1315/10b
624 00 Brno - Komín
Česká republika

IČ: 43402780

Neplátce DPH

2) Odpovědná osoba a kontakt

Ing. Ivo Janík

mob.: +420 608 580 085
e-mail: info@headcovers.cz

3) Pracovní doba

Každý pracovní den 10 - 18 hod.

4) Naše produkty

Naše produkty slouží jako návleky na golfové hole, zajišťující jejich ochranu při běžném používání a umožňující individuální vizuální odlišení tohoto vybavení. Nasazování a snímání návleků je nutno provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození nepřiměřeným použitím síly. Návleky neslouží primárně jako ochrana před deštěm. V případě zmoknutí doporučujeme po skončení hry návleky nechat uschnout při pokojové teplotě. V případě zašpinění je možno návleky prát v pračce za použití programu na jemné praní a s použitím prací síťky. Je nutno respektovat pokyny k údržbě uvedené na štítku všitém uvnitř návleku. Na štítku jsou použity mezinárodně platné symboly. V případě nejistoty, jak produkty udržovat, nás kontaktujte.

NAŠE VÝROBKY NEJSOU HRAČKY!

5) Bezpečnost e-shopu

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

6) Registrace zákazníka

Prohlašujeme, že Vaše osobní data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu HEADCOVERS a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace zákazník souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu HEADCOVERS v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. "Zákon o některých službách informační společnosti".

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese info@headcovers.cz nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

7) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou (e-mailem). V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

8) Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od objednání, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

9) Doručení a dodací podmínky

Zboží je doručováno Českou poštou – doporučeným balíčkem. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 93,- Kč. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. Větší zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné v tomto případě zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

10) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

11) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. "Občanského zákoníku" právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo opotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Jak postupovat při vracení zboží:

Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení zboží nebo původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zásilka převzata. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

12) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Dle aktuálního nastavení e-shopu nemusí být v každém okamžiku k dispozici všechny níže uvedené způsoby úhrady.
Platba předem - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
Osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.
Platební karta - pro platbu platební kartou.

13) Záruční doba a záruční podmínky

V balíku vždy najdete doklad o prodeji. Záruční lhůta začíná běžet datem vystavení tohoto dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody, způsobené nesprávným používáním produktů, stejně jako za škody, způsobené vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

14) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vracení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 11) Obchodních podmínek.

15) Reklamační řád

  1. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
  2. V případě reklamace zašlete výrobek na adresu uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek.
  3. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Ke zboží přiložte doklad o koupi.
  4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení zboží nebo původních obalů. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  5. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
  6. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
  7. Vadné zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením Obchodních podmínek.

Váš obchod HEADCOVERS

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2012 do odvolání.
Informace pro kupující: V případě změny Obchodních podmínek, jsou platné Obchodní podmínky, které byly v platnosti ke dni nákupu.